മുടികൊഴിയാതെ തഴച്ചു വളരാൻ എണ്ണ കാച്ചുന്ന വിധം.. അമ്മമേടെ കാച്ചിയ എണ്ണ.!!

Updated: Monday, October 19, 2020, 17:11 [IST]

ഇതാണ് അനുസിത്താരയുടെ നീണ്ട മുടിയുടെ ആ രഹസ്യം.!! മുടികൊഴിയാതെ തഴച്ചു വളരാൻ എണ്ണ കാച്ചുന്ന വിധം.. അമ്മമേടെ കാച്ചിയ എണ്ണ.!!

മുടി വളരാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും കാണില്ല. മുടി സൗന്ദര്യസങ്കല്‍പങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുമാണ്. എന്നാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും നല്ല മുടിയെന്ന ഭാഗ്യം ലഭിയ്ക്കില്ല. മുടി വളരാനായി കടകളിൽ നിന്നും എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള എണ്ണകളും ഉപയോ​ഗിച്ച് കാണും.

പക്ഷേ ഫലം ഉണ്ടായി കാണില്ല. മുടി വളരാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് പരമ്പരാഗതമായ വഴികളാണ്. അത്തരത്തിൽ അനുസിത്തറ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ കാച്ചുന്ന വിധമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. അനുസിത്താരയുടെ മനോഹരമായ നീണ്ട മുടിയുടെ രഹസ്യം അമ്മമേടെ കാച്ചിയ എണ്ണയാണ്.

തന്റെ മുടിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആണ് ഈ എണ്ണ. ഭൂരിഭാഗം അഭിമുഖങ്ങളിലും അനുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മുടിയുടെ രഹസ്യം. അമൂല്യങ്ങളായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ചേരുവകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ എണ്ണ കാച്ചുന്നത്.

വേപ്പിലയും ആര്യവേപ്പും അലോവേരയുമെല്ലാം ചേർത്തുള്ള ഈ എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വീഡിയോയിൽ വിശദമായി കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും.