ഏതു മുരടിച്ച ചെടിയും തഴച്ചുവളരാനും ചെടികളുടെ മുരടിപ്പ് മാറി പൂവിടാൻ ഒരു അത്ഭുത മരുന്ന്.!!

Updated: Saturday, October 24, 2020, 12:02 [IST]

ഏത് മുരടിച്ച ചെടിയും തഴച്ചുവളരാനും പൂവിടാനും ഒരു അത്ഭുത മരുന്ന്.!! ചെടികളുടെ മുരടിപ്പ് മാറി പൂവിടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.!!

പൂക്കളും പൂന്തോട്ടവും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാനസികയുല്ലാസം വളരെ വലുതാണ്. വീട്ടിൽ ഒരു പൂന്താട്ടം ഒരുക്കേണ്ടത് വളരെമികച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പൂക്കൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല കഴ്ചയും അതോടൊപ്പം നല്ല സുഗന്ധവും നൽകുന്നു.

നഴ്സറിയിൽ നിൽക്കുന്ന പൂച്ചെടികൾ കണ്ടാൽ ആഹാ... വീട്ടിലെത്തി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഓഹോ... ഇതാണ് മിക്ക പൂച്ചെടികളുടെയും അവസ്ഥ. പൂചെടികളിൽ  പലരും പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ്  ചെടികൾ  പൂവിടുന്നില്ലെന്ന്. ചെടിയെല്ലാം മുരടിച്ചു പോകുകയാണ് എന്നൊക്കെ.

ചില കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാലിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലും പൂച്ചെടികൾ മനോഹരമായി പൂവിട്ടു നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഏതു മുരടിച്ച ചെടിയും തഴച്ചുവളരാനും ചെടികളുടെ മുരടിപ്പ് മാറി പൂവിടാൻ ഒരു അത്ഭുത മരുന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്.

ഇതിനായി നമുക്ക് പ്രധാനമായും ആവശ്യമുള്ളത് കറ്റാർവാഴയാണ്. കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങിനെയാണ് ഈ അത്ഭുത മരുന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കൂ. നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും.