വെറും 3 ചേരുവകൾ മാത്രം.. എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക്സ്

Updated: Friday, October 16, 2020, 20:42 [IST]

തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ 😋👌 വെറും 3 ചേരുവകൾ മാത്രം.. എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക്സ് 😋😋

വെറും 3 ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഇതാ ആരോഗ്യപ്രഥമായ ഒരു പുതുവിഭവം. പഴവും അരിപ്പൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഇതു തയ്യാറാക്കാം. റെസിപ്പീയുടെ ചേരുവകളും പാചക രീതിയും എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്.

Ingredients:

  • Pazham
  • Rice flour
  • Suger

ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് ആയും, സ്നാക്ക്‌സായും നമ്മുക്കിതു കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ആവിയിൽ വേവിച്ചു എടുക്കുന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ, രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ പഴഉണ്ട ഒരു പടി മുന്നിൽ ആണെന്നു പറയാം. ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ പോലെ ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് കോളിഫ്ലവർ വിഭവം.

എന്നും ഒരേ വിഭവം എന്ന രീതി ഒക്കെ മാറി. നമ്മൾ എന്നും പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ആണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ രുചികൾ തേടുന്നവർക്ക് ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾ വെറൈറ്റി ഇഷ്ടപെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം.