ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മല്ലി ഇല വളരെ എളുപ്പം നട്ടുവളർത്താം..

Updated: Friday, October 23, 2020, 11:26 [IST]

ശുദ്ധമായ മല്ലിയില ഇനി നമുക്കും നട്ടുവളർത്താം.. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മല്ലി ഇല വളരെ എളുപ്പം നട്ടുവളർത്താം.!!

പല തരം കറികള്ക്കും അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഇല ആണ് മല്ലിഇല. അതിന്‍റെ ഇല പോലെ വേരിനും നല്ല മണമാണ്. എന്നിട്ടും വളരെ കുറച്ചു ആളുകള്‍ മാത്രമേ ഇതുവളരത്തുന്നുള്ളു. വീട്ടില്‍ വളരത്താന്‍ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് മല്ലി.

വിത്തു നേരിട്ട് പാകാം. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയില്‍ ഇതുവർഷം മുഴുവന്‍വളരത്താന്‍ പറ്റിയതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മല്ലിയില അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വീട്ടില്‍ തന്നെ കൃഷി ചെയ്താലോ? എളുപ്പമെങ്കിലും മല്ലിയില കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മല്ലിയോ വാങ്ങാൻകിട്ടുന്ന മല്ലിവിത്തോ നമുക്ക് പാകാം. ഈ മല്ലിവിത്തു  ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ടുവെക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് രണ്ടായി പിളർത്തി മണ്ണിൽ വിതറുക കുറച്ചു  മണ്ണും മുകളിൽ വിതറുക.

വെള്ളം ചെറുതായി സ്‌പ്രേ ചെയ്തുകൊടുക്കുക, നട്ട് പത്തു ദിവസം  കൊണ്ട് മല്ലി മുളക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മല്ലി ഇല വളരെ എളുപ്പം നട്ടുവളർത്താം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്.